Przejdź do Slidera

Nasza infrastruktura | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/O Firmie/Nasza infrastruktura

Nasza infrastruktura

Obszar działania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu dostarcza ciepło dla celów ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej na obszarze Bytomia i Radzionkowa.

Poniżej przedstawiamy mapę naszej sieci ciepłowniczej w Bytomiu i Radzionkowie.

Sieci Bytom Sieci Radzionków

Podłącz się do ciepła

Infrastruktura techniczna

Działalność PEC Sp. z o.o. obejmuje wytwarzanie i usługę przesyłania ciepła na terenie miasta Bytom i Radzionków.

Na terenie Bytomia (system bytomski) źródłem ciepła jest Fortum Bytom S.A. 
W systemie radzionkowskim obejmującym teren Radzionkowa i część Bytomia (oś. Stroszek) źródłem ciepła jest Ciepłownia Radzionków o mocy zainstalowanej w źródle w wysokości 56 MW.

Poniżej przedstawiono w tabelach ilość węzłów i długości sieci z podziałem na ww. systemy.

System Własne Razem własne Obce Ogółem własne i obce
GWC IWC IWC
Bytomski 52 494 546 60 606
Radzionkowski 7 105 112 99 211
Razem 59 599 658 159 817
System Długość sieci WP [mb] Razem
Kanałowej Preizolowanej Napowietrznej
Bytomski 3 653 80 723 11 587  95 963
Radzionkowski 4 472 24 704 347 29 523
Razem 8 125 105 427 11 934 125 486

 

do góry
20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967). Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Tarcza antyinflacyjna - obniżony podatek VAT za ciepło od 01.01.2022 - 31.10.2022