Przejdź do Slidera

Certyfikaty jakości | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/O Firmie/Certyfikaty jakości

Certyfikaty jakości

ISO

W 2002r. Zarząd zdecydował o rozpoczęciu prac związanych z wdrożeniem w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiska.

W roku 2003 Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki powołał Pana inż. Tadeusza Buczowskiego na Pełnomocnika Zarządu ds. ZSZJiŚ.

Dzięki dużemu zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pracowników udało się zgodnie z założeniami zakończyć prace związane z wdrożeniem systemu do połowy 2004.

W dniach 12 - 14.07.2004r. odbył się, z pozytywnym wynikiem, audit certyfikujący dokumentacji systemowej, który został przeprowadzony przez LLOYD`S REGISTER QUALITY ASSURANCE.
W wyniku przeprowadzonych auditów certyfikujących Spółka otrzymała międzynarodowy certyfikat w zakresie: produkcja, przesył i dystrybucja energii cieplnej dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej na obszarze miasta Bytom i miasta Radzionków.

W dniu 17.02.2006r. odbył się audit przejścia na nową normę ISO 14001:2004 Systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzony przez LLOYD`S REGISTER QUALITY ASSURANCE, zakończony wynikiem pozytywnym. System zarządzania środowiskowego rekomendowano do aktualizacji certyfikatu. Spółka otrzymała Certyfikat ISO14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego.

W lipcu 2007 przeprowadzono audit recertyfikacji w wyniku którego przedsiębiorstwo otrzymało Certyfikat zatwierdzenia Systemu Zarządzania Jakością oraz Certyfikat zatwierdzenia Systemu Zarządzania Środowiskiem. zatwierdzony przez LLOYD`S REGISTER QUALITY ASSURANC jako zgodny z następującymi normami zarządzania jakością ISO 9001:2000 oraz normą zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004. na okres kolejnych 3 lat tj. do 2010 roku.

W 2010r. po przeprowadzeniu audytu recertyfikacyjnego otrzymaliśmy Certyfikat Zatwierdzenia Systemu Zarządzania Jakością jako zgodny z normą zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz Certyfikat Zatwierdzenia Systemu Zarządzania Środowiskiem jako zgodny z normą ISO 14001:2004. W czerwcu 2013r. po przeprowadzeniu audytów recertyfikacyjnych Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem otrzymał Zatwierdzenie do 01.08.2016r.

Uzyskane certyfikaty gwarantują naszym klientom najwyższy poziom świadczących usług, natomiast spółka zyskała nowy sposób zarządzania, dostosowany do norm międzynarodowych, który pozowali jej na dalszy rozwój i zachowanie konkurencyjności w dziedzinie ciepłownictwa a także dbałość o ochronę środowiska naturalnego.

System jest stale doskonalony poprzez przeprowadzane audity wewnętrzne, analizę badania zadowolenia klienta oraz zaplanowane szkolenia wewnętrzne dotyczące Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiska.
Opracowywane na każdy rok „Cele jakościowe i środowiskowe” przenoszą się na wymierne oszczędności finansowe.

do góry
OD 16 MARCA OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW PRZEZ TELEFON I INTERNET