Przejdź do Slidera

Misja, polityka jakości i środowiska | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/O Firmie/Misja, polityka jakości i środowiska

Misja, polityka jakości i środowiska

Misja Przedsiębiorstwa

Misją Przedsiębiorstwa jest zaspakajanie uzgodnionych wymagań i oczekiwań klientów
poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie produkcji i dostawy ciepła. Chcemy
umacniać swoją pozycję na rynku lokalnym oraz zagwarantować naszemu Odbiorcy
niezawodne ekologiczne ciepło.

Polityka jakości i środowiska

Dostarczamy ciepło dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
w obszarze gmin: Bytom i Radzionków, przestrzegając obowiązujących wymagań
i przepisów prawnych.
Oferujemy naszym Klientom niezawodny i wygodny system zaopatrzenia w ciepło, stałą
fachową pomoc i doradztwo techniczne. Naszym nadrzędnym celem jest zaspakajanie
wymagań i oczekiwań odbiorców ciepła poprzez stałe doskonalenie jakości usług,
zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko, zapobieganie zanieczyszczeniom
środowiska oraz wdrożenie i ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.


MISJA I POLITYKA

do góry
20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967). Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Tarcza antyinflacyjna - obniżony podatek VAT za ciepło od 01.01.2022 - 31.10.2022