Przejdź do Slidera

CSR | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

CSR

W styczniu 2021 roku w naszym przedsiębiorstwie wdrożona została do stosowania procedura ISO 26000 (CSR -

Corporate Social Responsibility -

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu).


CSR

W celu ułatwienia komunikacji w zakresie wykrywania i zapobiegania zjawiskom dyskryminacji, mobbingu oraz korupcji uruchomiono adres gdzie pracownicy oraz strony zewnętrzne powinny zgłaszać zauważone tego typu przypadki. Specjalnie powołany do tego celu Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu zajmuje się rozpatrywaniem tych zgłoszeń.

do góry
20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967). Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Tarcza antyinflacyjna - obniżony podatek VAT za ciepło od 01.01.2022 - 31.10.2022