Przejdź do Slidera

CSR | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

CSR

W styczniu bieżącego roku w naszym przedsiębiorstwie wdrożona została do stosowania procedura ISO 26000 (CSR -

Corporate Social Responsibility -

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu).


CSR

W celu ułatwienia komunikacji w zakresie wykrywania i zapobiegania zjawiskom dyskryminacji, mobbingu oraz korupcji uruchomiono adres gdzie pracownicy oraz strony zewnętrzne powinny zgłaszać zauważone tego typu przypadki. Specjalnie powołany do tego celu Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu zajmuje się rozpatrywaniem tych zgłoszeń.

do góry
OD 16 MARCA OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW PRZEZ TELEFON I INTERNET