Przejdź do Slidera

Ciepło systemowe | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/Dla Klienta/Ciepło systemowe

Ciepło systemowe

Co to jest ciepło systemowe?

Z cie­pła syste­mowego codzien­nie korzysta ponad 15 mln Pola­ków.
To cał­ko­wi­cie bezpieczny pro­dukt, zapew­nia­jący ogrzewanie i cie­płą wodę, dostarczany do budyn­ków przez sys­temy miej­skie. Zapew­nia kon­ku­ren­cyjne cenowo cie­pło i nie wymaga prak­tycz­nie żad­nego zaan­ga­żo­wa­nie ze strony użyt­kow­nika.
Jest bez­ob­słu­gowe, eko­no­miczne i dostępne przez cały rok.

O projekcie Ciepło Systemowe

Program Ciepło Systemowe, do którego przystąpiło nasze przedsiębiorstwo jest realizowany w Polsce z inicjatywy kilku przedsiębiorstw ciepłowniczych. 
Program docelowo będzie zrzeszać nie tylko firmy ciepłownicze, ale także firmy pokrewne, dbające o jakość świadczonych usług, wyróżniające się sprzedażą produktów wysokiej jakości.

O programie Ciepło systemowe

Więcej na temat Programu znajdziecie Państwo na stronach:

 Ciepło systemoweIGCP

do góry
20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967). Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Tarcza antyinflacyjna - obniżony podatek VAT za ciepło od 01.01.2022 - 31.10.2022