Przejdź do Slidera

Ciepło systemowe | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/Dla Klienta/Ciepło systemowe

Ciepło systemowe

Co to jest ciepło systemowe?

Z cie­pła syste­mowego codzien­nie korzysta ponad 15 mln Pola­ków.
To cał­ko­wi­cie bezpieczny pro­dukt, zapew­nia­jący ogrzewanie i cie­płą wodę, dostarczany do budyn­ków przez sys­temy miej­skie. Zapew­nia kon­ku­ren­cyjne cenowo cie­pło i nie wymaga prak­tycz­nie żad­nego zaan­ga­żo­wa­nie ze strony użyt­kow­nika.
Jest bez­ob­słu­gowe, eko­no­miczne i dostępne przez cały rok.

O projekcie Ciepło Systemowe

Program Ciepło Systemowe, do którego przystąpiło nasze przedsiębiorstwo jest realizowany w Polsce z inicjatywy kilku przedsiębiorstw ciepłowniczych. 
Program docelowo będzie zrzeszać nie tylko firmy ciepłownicze, ale także firmy pokrewne, dbające o jakość świadczonych usług, wyróżniające się sprzedażą produktów wysokiej jakości.

O programie Ciepło systemowe

Więcej na temat Programu znajdziecie Państwo na stronach:

 Ciepło systemoweIGCP

do góry