Przejdź do Slidera

Przyłącz się | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/Dla Klienta/Przyłącz się

Przyłącz się

JAK ZOSTAĆ NASZYM KLIENTEM

KROK nr 1

Należy zwrócić się do nas o przedłożenie oferty na przyłączenie Państwa obiektu.

Aby przedsiębiorstwo nasze mogło określić, czy możliwe jest doprowadzenie ciepła systemowego do Państwa obiektu potrzebujemy paru niezbędnych informacji, które zawarliśmy we wniosku o określenie warunków przyłączenia.
Wypełniony wniosek możecie Państwo:

  • przesłać pocztą,
  • złożyć na miejscu w Dziale Marketingu I Analiz (tel.: +48 32 388 73 65).
  • wysłać skan wniosku na adres mailowy: marketing@pec.bytom.pl

KROK nr 2

Należy podpisać umowę o przyłączenie do systemu ciepłowniczego.

Na podstawie złożonego przez Państwa wniosku opracujemy i prześlemy Państwu ofertę przyłączenia. Jeżeli uznacie Państwo ofertę za korzystną przygotujemy na jej podstawie umowę o przyłączenie do systemu ciepłowniczego. Umowa ta rozpoczyna już formalnie proces inwestycyjny, a zawarte w niej uzgodnienia stanowią zobowiązania stron umowy.

Krok nr 3

Należy podpisać umowę sprzedaży ciepła.

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego strony podpisują umowę sprzedaży ciepła, która precyzuje obowiązki i uprawnienia stron związane z dostawą ciepła do Państwa obiektu.

WYKONAJ PIERWSZY KROK !!

Zapoznaj się z kosztami dostawy ciepła Złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia

Więcej …

Krokiem rozpoczynającym proces inwestycyjny jest uzgodnienie treści i podpisanie Umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
Aby podpisać z PEC Sp z o.o. umowę konieczne jest przedłożenie dokumentów wyszczególnionych we wniosku o określenie warunków przyłączenia.
Podłączenie do sieci ciepłowniczej obejmuje wykonanie przez PEC Sp. z o.o. projektu i budowę przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z montażem układu pomiarowo - rozliczeniowego.

Opłata za przyłączenie uzależniona jest od średnicy i długości przyłącza ciepłowniczego, a określona jest szczegółowo w Taryfie dla ciepła.
Opłata ta nie przekracza całkowitych kosztów budowy przyłącza ciepłowniczego.

Aby umożliwić dostawę ciepła konieczne jest również zamontowanie węzła cieplnego - w zależności od zindywidualizowanej oferty, koszt węzła jest poniesiony przez Klienta lub współfinansowany przez PEC Sp z o.o. (ma to wpływ na koszt inwestycji oraz na wysokość stawek za ciepło).
Jesteśmy również gotowi do odpłatnego wykonania na Państwa zlecenie projektu i budowy węzła cieplnego, a także projektu i budowy lub modernizacji wewnętrznej instalacji odbiorczej. Usługę tą wykonuje nasz Zakład Remontowy.

Po zakończeniu inwestycji przyłączenia podpisywana jest Umowa sprzedaży ciepła, na podstawie której nasza firma zobowiązuje się dostarczać Państwu ciepło w określonych ilościach i na określonych warunkach.
Opłaty za pobrane przez Klienta ciepło są naliczane na podstawie wskazań zamontowanego przez i na koszt PEC Sp z o.o. układu pomiarowo - rozliczeniowego (ciepłomierza) w węźle cieplnym. Stawki opłat są określone w Taryfie dla ciepła.

Wszystkie formalności możecie Państwo załatwić w jednym miejscu - Dziale Marketingu i Analiz, gdzie do dyspozycji pozostają nasi pracownicy, którzy udzielą informacji na wszelkie zapytania i podejmą się koordynacji Państwa sprawy.

Zapraszamy do nawiązania z nami współpracy:
Tel. do osób odpowiedzialnych za przyłączenie do sieci: 
+48 32 388 73 65+48 32 388 73 67
+48 32 388 73 68+48 32 388 73 96

do góry