Przejdź do Slidera

Komunikaty | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/Aktualności/Komunikaty/Zmiana taryfy dla ciepła w grupach taryfowych B1, B2, B3 od 01 maja 2023
14 04 2023

Zmiana taryfy dla ciepła w grupach taryfowych B1, B2, B3 od 01 maja 2023

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 05.04.2023r. nr OKA.4210.18.2023.KTW została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu. Zmiana taryfy będzie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01 maja 2023 r. i została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 176 (2364) w dniu 06.04.2023 r.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż zmiana taryfy dla ciepła wynika ze wzrostu cen zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla co skutkuje wzrostem taryfy w grupach B średnio o 2,84% w stosunku do cen i stawek opłat ostatnio stosowanych.

Wzrost ww. kosztów stanowi nieprzewidzianą i istotną zmianę warunków prowadzenia działalności gospodarczej na którą nasze przedsiębiorstwo nie ma wpływu.

            Uprawnionym odbiorcom należącym do grup taryfowych B1, B2, B3 do dnia 31.12.2023r. naliczane będą rekompensaty wynikające ze stosowania najniższych cen i stawek opłat ustalonych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.). Aktualnie stosowane ceny są publikowane na naszej stronie internetowej www.pec.bytom.pl.

do góry