Przejdź do Slidera

Komunikaty | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/Aktualności/Komunikaty/Informacja dotycząca rekompensat za ciepło
24 06 2024

Informacja dotycząca rekompensat za ciepło

Informujemy, że z dniem 13 czerwca 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 maja 2024 r., o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U.2024 poz. 859), zmieniająca między innymi ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022 poz. 1967 z późn. zm.), na podstawie której otrzymywali Państwo rekompensaty za ciepło.
W wyniku tej zmiany od 1 lipca 2024 r. podniesione zostaną między innymi pułapy cenowe, powyżej których przysługiwały uprawnionym odbiorcom obniżone ceny ciepła.
W związku z tym, że ceny dostawy ciepła w bytomskim i radzionkowskim systemie ciepłowniczym (grupy taryfowe A oraz B) są niższe niż wskazane w ww. ustawie, to od 01 lipca 2024 r. wszyscy odbiorcy będą rozliczani zgodnie z aktualnie obowiązującymi taryfami dla ciepła. Dotychczasowe cenniki ciepła dla odbiorców uprawnionych przestają mieć zastosowanie.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 388 73 65.

do góry