Przejdź do Slidera

Aktualności | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/Aktualności/CIEPŁO Z REKOMPENSATĄ
14 10 2022

CIEPŁO Z REKOMPENSATĄ

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) przedsiębiorstwo nasze w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi na mocy ustawy stosuje ceny ciepła z rekompensatą.

 

Rekompensata obejmuje odbiorców z terenu Radzionkowa, os. Stroszek oraz os. Ziętka dla których ciepło wytwarzane jest w Ciepłowni Radzionków (grupa taryfowa B1, B2, B3).
Począwszy od dnia 01.10.2022 r. na fakturach klientów objętych rekompensatą wyszczególniona będzie kwota pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanej rekompensaty.

 

Cennik z rekompensatą w zakresie wytwarzania ciepła jest dostępny w zakładce Dla klienta/Cenniki i Taryfy. (Grupy taryfowe B)

 

Fortum Silesia S.A. wprowadziło z dniem  01 lipca 2023r. nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.37.2023.RZ  z dnia 06.06.2023r. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 7.06.2023r pod nr 314/2023.

Rekompensata obejmuje odbiorców z terenu Bytomia, dzielnic Śródmieście, Rozbark, Miechowice, Łagiewniki, Szombierki oraz Karb dla których ciepło wytwarzane jest przez Fortum Silesia S.A. (grupa taryfowa A1, A2, A3, A4).
Począwszy od dnia 01.07.2023 r. na fakturach klientów objętych rekompensatą wyszczególniona będzie kwota pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanej rekompensaty.

Cennik z rekompensatą w zakresie wytwarzania ciepła jest dostępny w zakładce Dla klienta/Cenniki i Taryfy. (Grupy taryfowe A).

Dla systemu bytomskiego (grupy taryfowe A) najniższą z cen, wskazanych w przepisie art. 3a ust. 4 ustawy, jest cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększona o średnią stawkę za usługi przesyłowe. W związku z powyższym w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w przepisach art. 4 ustawy, będą stosowane ceny z rekompensatą, zgodnie z ww. cennikiem.Ceny „maksymalne”, tj. opublikowane przez Prezesa URE, zgodnie z najnowszą interpretacją Ministerstwa Klimatu i Środowiska, nie są w tym przypadku w rozliczeniach brane pod uwagę.

do góry