Przejdź do Slidera

Aktualności | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/Aktualności/11.10.2022 r. MIJA TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ w celu skorzystania z rekompensaty w zakresie średniej ceny wytworzenia!
10 10 2022

11.10.2022 r. MIJA TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ w celu skorzystania z rekompensaty w zakresie średniej ceny wytworzenia!

Przypominamy, że w dniu 11.10.2022 r. mija termin składania oświadczeń w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. poz. 1967).

 

Aby uzyskać ciepło z rekompensatą:

  • spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty inne, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo na potrzeby podmiotów wyszczególnionych w ustawie zobowiązane są do złożenia oświadczenia -na druku stanowiącym załącznik nr 1 (wzór do pobrania).

(w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych pamiętając by dla każdego Odbiorcy Ciepła - posiadającego odrębną umowę sprzedaży ciepła wypełnić druk oświadczenia)

W oświadczeniu podajemy adres obiektu, nr umowy, nr licznika oraz szacowane zużycie ciepła (GJ) za okres od 01.10.2022 r. do 30.04.2023 r. WAŻNE jest podanie procentu przypadającego na zużycie w częściach 1,2,3 tabeli.

  • podmioty uprawnione inne niż gospodarstwa domowe, wyszczególnione w art. 4.1 pkt 4 (ustawy) (m. in. szpitale, szkoły, domy pomocy społecznej) zobowiązane są do złożenia oświadczenia - na druku stanowiącym załącznik nr 2 (wzór do pobrania).

Jednocześnie podkreślamy, że gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia. Jednakże, osoba działająca w imieniu i na rzecz takich odbiorców która nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców (np. prezes spółdzielni, zarządca).

W przypadku podmiotów wymienionych w art. 4.1 pkt 4 (ustawy) (m. in. szpitale, szkoły, domy pomocy społecznej) brak złożenia oświadczenia jest jednoznaczny z brakiem naliczenia rekompensaty. Złożenie oświadczenia po terminie spowoduje naliczenie rekompensaty od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

GOSPODARSTWA DOMOWE (TJ. M.IN. WŁAŚCICIELE DOMÓW JEDNORODZINNYCH) NIE SĄ ZOBOWIĄZANE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ.

do góry