Przejdź do Slidera

Postępowania przetargowe do 24.05.2023 | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/Przetargi i Oferty/Postępowania przetargowe do 24.05.2023

LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA BYTOM W LATACH 2020-2021” - KONTRAKT V - BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH (2022)

Zamówienie: TI/LNE/KV/4/07.2022
Przedmiot postępowania: LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA BYTOM W LATACH 2020-2021” - KONTRAKT V - BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH (2022)
Numer postępowania: TI/LNE/KV/4/07.2022
Status postępowania: rozstrzygnięte
Zamawiający Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu
Podstawa prawna Ustawa PZP
Data ogłoszenia 2022-07-20
Termin składania ofert 2022-08-09 10:00:00
Termin otwarcia ofert 2022-08-09 11:00:00
Termin związania ofertą 06.11.2022 r.
Miejsce składania ofert Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
SIWZ bezpłatnie
Wadium Wadium: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
Uwagi UWAGA!
Postępowanie prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 209 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm)
OFERTY SKŁADAJĄ WYŁĄCZNIE WYKONAWCY ZAPROSZENI DO ZŁOŻENIA OFERT.

UWAGA Z DNIA 09.08.2022 r. godz. 10.00
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (w plikach do pobrania)

UWAGA Z DNIA 09.08.2022 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (w plikach do pobrania)

UWAGA Z DNIA: 30.08.2022 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (w plikach do pobrania)


wszystkie zamówienia
Kategoria: Powiązane pliki [8]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Część jawna
pdf 2022-08-09 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację.pdf
ilość pobrań: 598
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację.pdf 307.71KB zobacz
pdf 2022-08-09 Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.08.2022 r.pdf
ilość pobrań: 639
Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.08.2022 r.pdf 320.5KB zobacz
pdf 2022-08-30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
ilość pobrań: 570
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 332.16KB zobacz
Kategoria: SIWZ
zip 2022-07-20 SWZ CZĘŚĆ I IDW Z ZAŁĄCZNIKAMI.zip
ilość pobrań: 101
SWZ CZĘŚĆ I IDW Z ZAŁĄCZNIKAMI.zip 1.75MB -
pdf 2022-07-20 01. SWZ Część II - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
ilość pobrań: 673
01. SWZ Część II - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf 638.98KB zobacz
pdf 2022-07-20 ZPK-2022.pdf
ilość pobrań: 607
ZPK-2022.pdf 26.23MB zobacz
zip 2022-07-20 SWZ CZĘŚĆ III - WZORY UMÓW.zip
ilość pobrań: 76
SWZ CZĘŚĆ III - WZORY UMÓW.zip 1.29MB -
zip 2022-07-20 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA_Z6A.20, Z6B.20 - Korfantego 8, 8a.zip
ilość pobrań: 115
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA_Z6A.20, Z6B.20 - Korfantego 8, 8a.zip 39.56MB -
do góry