Przejdź do Slidera

Wydarzenia | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

27 07 2022

Nowe tabele temperatur

Uprzejmie informujemy, że odpowiadając na liczne wnioski odbiorców ciepła oraz realizując misję przedsiębiorstwa, którą jest zaspokajanie uzgodnionych wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie produkcji i dostawy ciepła, oferujemy od dnia 01.09.2022 r. możliwość wdrożenia do stosowania w Państwa obiektach nowych tabel temperatur o obniżonych parametrach [75/57 0C]; [70/55 0C]; [55/45 0C].

Nominalną obowiązującą tabelą regulacyjną pozostaje tabela o parametrach [80/60 0C]. Zmiana tabel temperatur następować będzie na Państwa pisemny wniosek.

Jednocześnie informujemy, iż zmiana tabeli temperatur w przypadku Grupowych Węzłów Cieplnych wymaga zgody wszystkich Odbiorców zasilanych z tego węzła.

Wdrożenie nowych tabel regulacji temperatur wpływa między innymi na:

  • ZMNIEJSZENIE STRAT CIEPŁA

Tabele regulacji temperatur o niższych parametrach pozwalają zmniejszyć ilość ciepła traconą w przestrzeni wspólnej (piwnice, szachty, nieogrzewane pomieszczenia przez które przebiega instalacja). Mniejsze straty to mniejsze opłaty za ciepło. Ponadto wprowadzenie nowych tabel regulacji temperatur wpisuje się w przedsięwzięcia służące prawie efektywności energetycznej poprzez ograniczenie strat ciepła w sieciach ciepłowniczych, które ujęto w obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r.

  • OSZCZĘDNOŚCI

Tabele temperatur o niższych parametrach pozwalają zoptymalizować dostawę ciepła dostosowując temperaturę w pomieszczeniu do potrzeb  mieszkańców. Optymalna temperatura w pomieszczeniu przy niższej temperaturze na instalacji odbiorczej to niższe koszty ogrzewania. Zastosowanie nowych tabel temperatur stanowi jednocześnie atrakcyjną alternatywę do coraz częściej stosowanych przez odbiorców obniżeń krzyw grzewczych na obiektach.

  • OPTYMALIZACJĘ PRACY INSTALACJI

Tabele regulacji temperatur dostosowane zostały do parametrów stosowanych przez producentów grzejników (norma PN-EN442) co ułatwia ich dobór w przypadku wymiany, bądź modernizacji instalacji odbiorczej. Jednocześnie niższe parametry pracy instalacji odbiorczej pozwalają lepiej wykorzystać przewymiarowane grzejniki i rurociągi jeżeli nie były wymienione po termomodernizacji obiektu skutkującej obniżeniem zamówionej mocy cieplnej. Nowe tabele są jednocześnie wyjściem naprzeciw odbiorcom budującym nowe obiekty lub planującym działania termomodernizacyjne uwzględniające wymianę instalacji odbiorczejna niskoparametrową.

  • DBANIE O KLIMAT

Nie trzeba marznąć, żeby korzystać z ciepła rozsądniej. Nowe tabele regulacji temperatur pozwalają na obniżenie temperatury w mieszkaniach co ma dobry wpływ na zdrowie - potwierdzają to eksperci z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Pozwalają także obniżyć nasze rachunki - jeden stopień mniej to niższe zużycie ciepła o około 5-8 proc.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że nie marnując ciepła oszczędzamy środowisko. 

Kategoria: Tabele temperatur [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-07-29 Niski parametr 55_45.pdf
ilość pobrań: 1127
Niski parametr 55_45.pdf 330.44KB zobacz
pdf 2022-07-29 Niski parametr 70_55.pdf
ilość pobrań: 1235
Niski parametr 70_55.pdf 332.47KB zobacz
pdf 2022-07-29 Niski parametr 75_57.pdf
ilość pobrań: 999
Niski parametr 75_57.pdf 332.09KB zobacz
pdf 2022-07-29 Niski parametr 80_60.pdf
ilość pobrań: 1103
Niski parametr 80_60.pdf 333.54KB zobacz
pdf 2022-07-29 Wysoki parametr.pdf
ilość pobrań: 1099
Wysoki parametr.pdf 394.34KB zobacz

 

 

do góry