Przejdź do Slidera

Komunikaty | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/Aktualności/Komunikaty/Zmiana taryfy Fortum Silesia
20 12 2022

Zmiana taryfy Fortum Silesia

Informujemy, że z dniem 01.01.2023 r. Fortum Silesia S.A. wprowadza do stosowania zmienioną taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.148.2022.A za z dnia 07.12.2022 r.

Zmiana taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 07.12.2022 r. pod numerem 789/2022 i będzie obowiązywała w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. Po tym terminie, tj. od 01.05.2023 r. do stosowania wraca aktualnie obowiązująca taryfa dla ciepła.

Zmiana dotyczy odbiorców ciepła zasilanych z bytomskiego systemu ciepłowniczego
i obejmującego rejon Śródmieścia, Miechowic, Rozbarku, Łagiewnik, Arki Bożka, Szombierek oraz Karbia (grupy taryfowe A).

Zgodnie z informacją przekazaną przez wytwórcę ciepła (Fortum Silesia SA) dla systemu bytomskiego średnia cena wytworzenia ciepła w grupach A1, A2, A3, A4 nie przekracza poziomu określonego w art. 3 ust. 3 ustawy, w związku z powyższym Odbiorcom z ww. grup taryfowych rekompensata nie będzie naliczana.

W trosce o ochronę klientów PEC Sp. z o.o. podjął decyzję o niewystępowaniu do URE z wnioskiem o dostosowanie naszej taryfy w zakresie opłat przesyłowych po podwyżkach wytwórcy.

Uwzględniając wzrost cen w zakresie wytwarzania ciepła oraz niezmienione stawki przesyłowe skutek dla odbiorcy końcowego to ok. 21% wzrostu kosztów dostawy ciepła.


 Zmiana taryfy Fortum

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana do taryfy dostępna - tutaj.

do góry